Utorak,
19. siječanj 2021.
Vremeplov

4. TRAVNJA 1949.

Osnovan NATO

Na današnji dan 1949. godine, osnovan je NATO savez, međunarodna vojno-politička organizacija sa sjedištem u Bruxellesu a koji broji 28 članica, uključujući i Hrvatsku

Piše: M.Parać
Foto: wikimedia

Kratica naziva dolazi od North Atlantic Treaty Organisation- Organizacija Sjevernoatlantskog saveza. NATO je nastao 4.travnja 1949. , u Washingtonu, potpisivanjem Sjevernoatlantskog ugovora ( tzv. Washingtonski ugovor ) između dvanaest članica osnivačica saveza ( prvotno s idejom suprotstavljanja prijetnji koje su dolazile iz komunističkih zemalja) : Belgije, Luksemburga, Kanade, Nizozemske, Danske, Norveške, Francuske, Portugala, Islanda, Ujedinjenog Kraljevstva, Italije i SAD-a.

Osnovna je ideja da su sve države članice obavezne solidarno se uključiti u obranu u slučaju napada na bilo koju od članica saveza- napad na jednu od zemalja potpisnica ugovora znači napad na sve. Završetkom Hladnog rata i padom Berlinskog zida, potreba za postojanjem NATO-a nije jenjavala jer je i dalje bilo potreban faktor stabilnosti uslijed opasnosti od terorizma.

Danas NATO broji 28 država članica a na aktualne izazove odgovara novim strategijama- „upravljanje krizom“ i „mirovnim operacijama“ a vojne se intervencije reduciraju na minimum i koriste kao posljednje sredstvo.

Savezu se kroz 6 krugova proširenja priključilo još šesnaest država- Grčka, Turska, Njemačka, Španjolska, Češka, Poljska, Mađarska, Bugarska, Estonija, Latvija, Litva, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Albanija i Hrvatska ( 1.travnja 2009. godine).

Organizacijsku strukturu saveza čine: Sjevernoatlantsko vijeće (sa političkim ovlastima i pravom donošenja odluka koje se tiču saveza, sastaje sa barem jednom tjedno a predsjedava mu Glavni tajnik NATO-a) , Odbor za obranbeno pitanje ( sastavljen od stalnih predstavnika a u čijem radu sudjeluju sve države članice a osnovna mu je uloga donošenje odluka o kolektivnoj obrani) te Skupina za nuklearna pitanja ( sastoji se od ministara obrane pojedinih članica a bavi se isključivo politikom nuklearnog naoružanja).

Glavni tajnik NATO-a je visoki međunarodni dužnosnik imenovan od strane država članica a trenutačno je to Anders Fogh Rasmunsenn.