Utorak,
19. siječanj 2021.

Impressum

Izdavač:

Udruga za promicanje medijskih sloboda ''Medijana''

Ulica grada Vukovara 226g

10 000 Zagreb

Glavni urednik:

Tomislav Leskovar

E-mail: [email protected]

Novinari:

Tomislav Ražnjević

Maja Đurašević

Slaven Matičić

Marija Viktorija Jagodic

Matea Mage

Ivana Stanković

Martin Sinovičić

Mateja Tomašić

Vanjski suradnici:

Miro Markovinović