Ponedjeljak,
23. listopad 2017.

Impressum

Izdavač:

Udruga za promicanje medijskih sloboda ''Medijana''

Ulica grada Vukovara 226g

10 000 Zagreb

Redakcija:

E-mail: [email protected]

Glavni urednik:

Miro Markovinović

E-mail: [email protected]

Novinari:

Tomislav Ražnjević

Maja Đurašević

Slaven Matičić

Marija Viktorija Jagodic

Matea Mage

Ivana Stanković

Martin Sinovičić

Mateja Tomašić